Perheterapia

 

Perheterapia eroaa yksilö- ja ryhmäterapiasta siinä, että perheterapiassa havannoijan ja havannoitavan välinen suhde on erilainen. Perheterapeutti on kaikkien puolella kiinnostuneen uteliaana ja pyrkii hahmottamaan perheen voimavaroja. Erityisesti pyritään löytämään ne voimavarat, joita perhe ei ole itse havainnut. Perheterapeutti välttää perhesalaisuuksien ja syntipukkiasetelmien vahvistamista.

Perhe terapiassa

Perheterapia voidaan muiden psykoterapiamuotojen tapaan määritellä monin eri tavoin. Sen taustalta on löydettävissä hyvinkin erilaisia teoriakokonaisuuksia ja hoitomuotoja.

Perheterapian teho ja hyödyt

Terapeutin tekemät kysymykset ovat tärkeitä. Niiden avulla perhe usein hahmottaa aivan uudella tavalla ongelman ulottuvuuksia, vuorovaikutuksellisia ratkaisumahdollisuuksia ja yhteistyötapoja.
Toivottavat prosessit tapahtuvat paremminkin istuntojen ulkopuolella hyvinkin arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Perheterapia on käyttökelpoinen myös muita hoitomuotoja tukevana. Se voi parantaa esimerkiksi mielenterveys- tai huumeriippuvaisen potilaan perushoidon tuloksellisuutta ja hoitomyönteisyyttä.

Perheterapian aloittaminen ja kesto

Terapian kesto ja tapaamisten tiheys vaihtelevat. Käynteja voi olla jopa parikymmentä, mutta joskus muutama käyntikerta saattaa olla sopiva. Toisinaan tarvitaan viikottaisia tai kuukausittaisia tapaamisia toisinaan harvempikin riittää. Perheterapian kokonaiskesto voi olla muutamasta kerrasta aina pariinkin vuoteen. Tietyin edelletyksin perheterapia kuuluu Kela-korvausten piiriin.

Voit tulla yksin tai yhdessä perheesi kanssa keskustelemaan tämän terapiamuodon sopivuudesta varaamalla yksittäisen ajan. Ohessa löytyvät kaikki perheterapiaan erikoistuneet psykoterapeuttimme. Ajanvaraus ja ensimmäinen käynti eivät sido teitä pidempään hoitosuhteeseen.

Anneli Kakkori
p. 0400 523758

Jussi Kakkori
p. 0400 555021

Therapon
Niskalankatu 4 C 27
45700 Kuusankoski

>> Kartta

Copyright 2002-2017 © Therapon