Työnohjaus

 

Työnohjaus perustuu vuorovaikutukseen ja on työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjaaja pyrkii selkiyttämään osallistujien tilannetta ja etsimään yhdessä heidän kanssaan ratkaisuja ammatillisiin haasteisiin.

työnohjaus

Työnohjauksessa pyritään

- tukemaan osallistujien ammatillisuutta
- auttamaan haasteellisten tilanteiden käsittelyä työssä
- arvioimaan ja löytämään osallistujien omia voimavaroja
- auttamaan tunteiden käsittelyä työasioiden yhteydessä
- parantamaan työkykyä ja myös asiakaspalvelua
- lisäämään hyvinvointia ja iloa työssä

Työnohjaus on luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa. Se voi koskea yksilöa, ryhmää tai koko työyhteisöä. Tavoitteita arvioidaan sekä ohjausprosessin aikana että ohjauksen päättyessä.

Toisinaan osallistujat voivat kokea työnohjauksen terapeuttisena vaikka työnohjaus ei ole terapiaa, terveydenhuoltoa, koulutusta eikä konsultaatiota.

Anneli Kakkori
p. 0400 523758

Jussi Kakkori
p. 0400 555021

Therapon
Niskalankatu 4 C 27
45700 Kuusankoski

>> Kartta

Copyright 2002-2017 © Therapon