Yksilöterapia

 

Milloin yksilöterapiaan?

Yksilöterapiaa voi kuvata matkana joko itseen tai itsestä ulos maailmaan yhdessä rinnalla kulkevan terapeutin kanssa.

yksilöterapia

Jo pelkkä ihmisenä kasvamisen tai kehittymisen halu riittää usein terapiaan hakeutumisen perusteeksi. Samaten tarve löytää aito itsensä on monille riittävä syy. Painavia syitä terapeuttisen tuen piiriin hakeutumiselle voivat olla mm. pitkään jatkunut ahdistus, mielialan lasku, suru, univaikeudet, itsetunto-ongelmat, ristiriidat ja konfliktit läheisissä ihmissuhteissa ja joskus myös fyysisiin sairauksiin liittyvät oireet.

Terapeutin tehtävä on auttaa sinua tiedostamaan oireiden takaa löytyviä ristiriitoja ja toisinaan tarvittaessa myös auttaa sinua kohtaamaan niitä. Voimaantumisesi ja ihmisenä eheytymisesi kuuluvat myös terapeutin tavoitteisiin yksilöterapiassa.

Kaikki tarvitsemme toisinamme muiden tukea. Apuun turvautuminen ei ole häpeällistä eikä myöskään heikkouden osoitus. Kannustamme sinua ennakkoluulojen ja mahdollisten pelkojesi voittamiseksi. Anna itsellesi mahdollisuus hakeutua terapiaan. Näin osoitat, että välität sekä itsestäsi että läheisistäsi.

Anneli Kakkori
p. 0400 523758

Jussi Kakkori
p. 0400 555021

Therapon
Niskalankatu 4 C 27
45700 Kuusankoski

>> Kartta

Copyright 2002-2017 © Therapon